Hörmətli istifadəçi, Tokla.az saytından istifadə etməzdən əvvəl “İstifadə qaydaları” ilə tanış olmağınız xahiş olunur. Çünki, saytda atacağınız hər bir addım şərtləri qəbul edib təsdiqləmiş olmağınızı mənası kəsb edəcək. Şərtlərlə qane olmadığınız təqdirdə,tokla.az saytından istifadədən imtina edə bilərsiniz.
Bu saytda yerləşdirilən məlumat, material , dizayn, tərtibat və görünüşlə bağlı bütün hüquqlar Tokla.az saytına aiddir. Tokla.az razılığı olmadan saytda yerləşdirilən məlumat, qrafik görünüş , şəkil və.s-nin yenidən drc edilməsi, surətinin çıxarılaraq çoxaldılması və ötürülməsi yolverilməzdir. Tokla.az veb saytda qeyd olunan, məlumat, məhsul və şərtlərə öz fəaliyyəti çərçivəsində istənilən vaxt əlavə və dəyişikliklər etmək hüququna malikdir.
Tokla.az saytında qeyd olunan məlumatlar istifadəçilərin onlayn alış-veriş etmə imkanını təmin etmək üçündür. Tokla.az öz tərəfindən məlumat və materialların dolğun , düzgün, müasir tələblərə cavab verən formada yerləşdirilməsinə çalışmış və çalışmaqdadır. İstifadəçi , Tokla.az saytında yerləşdirilən məlumat və materiallarda xəta və ya yanlışlıq olma ehtimalını və Tokla.az-ın hər hansı bu cür xəta və yanlışlıq səbəbindən məsuliyyətdən azad olduğunu qəbul edir.
Tokla.az saytı və saytda yerləşdirilən məlumat və məhsullardan istifadə ilə bağlı bütün məsuliyyət İstifadəçiyə məxsusdur. İstifadəçi Tokla.az-ın İstifadəçinin saytdan istifadə edərkən atdığı addım və seçimlərlə bağlı heç bir məsuliyyətinin olmadığını qəbul edir. Tokla.az veb saytının bütün imkanlarından istifadə edə bilmək üçün qeydiyyatdan keçmək zəruridir. Qeydiyyatdan keçərkən göstərilən xanalar üzrə məlumatların düzgün və dəqiq daxil etmək mütləqdir. İstifadəçi tərəfindən daxil edilən məlumatlar və həmin hesab üzərindən atılan addıçlar üzrə məsuliyyət birbaşa İstifadəçiyə aiddir. Tokla.az saytında alış zamanı yaradılan ödəniş imkanlarından istifadə edərkən, daxil edilən kart (bank) məlumatları üzrə Tokla.az heç bir məsuliyyət daşımır, çünki qeyd edilən bank məlumatları Tokla.az serverində saxlanılmır, ödənişlər müvafiq maliyyə tərəfdaşlarının təqdim etdikləri ödəniş səhifələri vasitəsilə həyata keçirilir. Tokla.az saytda İstifadəçi tərəfindən atılan addımlar tarixçəsi və qeydiyyat məlumatlarının məxfiliyinin qorunmasına zəmanət verir və məsuliyyət daşıyır.